www.museedelacartepostale.fr


En hälsning från Antibes

Just nu håller jag på att samla på mig information tänkt under vinjetten OM ANTIBES. Ingen lätt uppgift, för staden har dokumenterats sedan urminnes tider i sådan omfattning av den ledigt fyller ett stadsbibliotek. Ambitionen är ändå att hitta lite […]