Dagsarkiv: 28 mars, 2017


Artighet är en dygd

Fransmän (och fransyskor för den delen)  är artiga av hävd och vana. Det är min uppfattning som i samspråk med andra utbölingar inte alltid får stå oemotsagd. Men jag har åtskilliga exempel. Det första är hämtat hemma hos oss i […]